Esencja ZEN

Najbardziej podstawowym i pełnym mocy sposobem na nawiązanie kontaktu z drugim człowiekiem jest słuchanie.

 Po prostu słuchanie. Być może najważniejszą rzeczą jaką możemy sobie nawzajem dać to nasza uwaga… Kochająca cisza często ma większą moc uzdrawiania i łączenia, aniżeli słowa wypowiadane z najlepszą intencją”.

Rachel Naomi Remen